WETENSCHAPPELIJKE KRING TILBURG

voor mensen met een open blik en brede belangstelling

 

                                   

 

 Introductie
Lid worden
Programma
Bestuur
Convocaties
Geschiedenis
Reglement

      

Geschiedenis en Archief

In het begin van de 20e eeuw was Tilburg een echte industriestad, met veel arbeiders en weinig hoger-opgeleiden, afgezien van geestelijken, die een belangrijke rol in het onderwijs speelden. De huisarts B. Daamen nam het initiatief voor een club van academici. Op 14 maart 1907 richtten 17 personen de Wetenschappelijke Kring Tilburg op. Snel waren er 30 leden, waarvan er slechts 4 in Tilburg geboren waren. De Wetenschappelijke kring Tilburg stond los van religie of politiek.

Ledenlijst 1907ó1916

 

Bij de oprichting werd nadrukkelijk gesteld dat de discussie niet mocht ontaarden in vervelend politiek of religieus gekrakeel. Daarom werden politieke en religieuze themaís vermeden. Maar een onderbouwde bespreking van religieuze en politieke onderwerpen is mogelijk. Dat vergt wijsheid, tolerantie en zelfbeheersing van de deelnemers Ė en de leden bleken daartoe in staat te zijn. Aanvankelijk mochten alleen mannen met een academische titel lid worden. Dat geldt nu niet meer. Iedereen met een echte wetenschappelijke belangstelling is welkom. We verwachten wel dat ieder lid een bijdrage levert aan de uitwisseling van ideeŽn. En we hopen dat ieder lid minstens eenmaal een inleidende voordracht houdt.

 

80 jaar geschiedenis van de WKT

door drs. Rob van Putten

 

Archief

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de WKT besloten zich niet aan te melden bij het Commissariaat voor Niet-commerciŽle Verenigingen. Begin 1942 werd de secretaris van de WKT, mr. J. Peters, door de Duitsers gearresteerd, en werd het archief van de WKT in beslag genomen. Bij navraag in 2011 bleek het archief niet aanwezig te zijn bij het Nationaal Archief, het Nederlands Beheersinstituut, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Gemeentearchief van Tilburg.

 

Het archief is aanwezig bij de ambtelijk secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stuur uw E-mail met vragen of kommentaar over deze Website naar: info@wktilburg.com
 
Copyright © 2012 Wetenschappelijke Kring Tilburg
Stand: 25. september 2019