WETENSCHAPPELIJKE KRING TILBURG

voor mensen met een open blik en brede belangstelling

 

                                   

 

 Introductie
Lid worden
Programma
Bestuur
Convocaties
Geschiedenis
Reglement

      

  

Convocatie  

Gaat de EU nog ergens heen?

Inleider:       Em. Prof. Dr. Harrie Verbon

Titel:            Gaat de EU nog ergens heen?

Plaats:          Boerke Mutsaers

Datum:         donderdag 14 oktober 2021

Aanvang:      20.15 uur

 

Samenvatting

Meer dan 16 jaar geleden dachten de politieke leiders in de Europese Unie dat de ontwikkeling van de  economische en politieke integratie ver genoeg was om een grondwet voor de EU te kunnen rechtvaardigen. De voorgestelde grondwet was echter een compromis waarin op een onduidelijke wijze elementen van een federatie en van een los verband van autonome lidstaten waren samengebracht.

De grondwet werd door Nederlandse en Franse kiezers in 2005 weggestemd, maar werd wel de basis voor de besluitvormingsstructuur van de EU, namelijk via het verdrag van Lissabon. Tot op de dag van vandaag zien we dat die structuur in de EU tot problemen leidt. Om maar twee voorbeelden te noemen: de EU is niet in staat een beheersbaar begrotingsbeleid van de lidstaten af te dwingen en de EU heeft alleen in naam een gemeenschappelijk asielbeleid. Tijdens de voordracht bespreken we de problemen van het besluitvormingsmodel van de EU en bekijken we of er remedies zijn die ervoor zorgen dat de EU toch nog ergens heen gaat.

De inleider

Harrie Verbon was tot 2016 hoogleraar openbare financiŽn aan de Universiteit van Tilburg. Daarna was hij nog drie jaar als parttime docent werkzaam bij de universiteit. Hij is twaalf jaar lid geweest van de rekenkamer van Tilburg. Momenteel is hij lid van een rekenkamercommissie van een aantal gemeenten in Midden-Brabant.

 

 

Stuur uw E-mail met vragen of kommentaar over deze Website naar: info@wktilburg.com

WKT-secretariaat Linge 9 5032 EV Tilburg

   
Copyright © 2012 Wetenschappelijke Kring Tilburg
Stand: 27. september 2021