WETENSCHAPPELIJKE KRING TILBURG

voor mensen met een open blik en brede belangstelling

 

                                   

 

 Introductie
Lid worden
Programma
Bestuur
Convocaties
Geschiedenis
Reglement

      

  

 Convocatie

 

Onrecht keren versus recht doen:

de complexe verhouding tussen slachtoffers en het recht

   

Het bestuur van de Wetenschappelijke Kring Tilburg nodigt u uit voor de volgende lezing:

Inleider:        Prof. Dr. Antony Pemberton

Titel:            Onrecht keren versus recht doen.

Plaats:         Boerke Mutsaers

Datum:        donderdag 7 maart 2019

Aanvang:     20.15 uur

   

Samenvatting

Het slachtoffer van een misdrijf is een opmars bezig in en om het strafrecht. In de jaren ’70 werd het slachtoffer nog getypeerd als de vergeten partij in strafprocedure. Anno 2019 heeft zij een plek verworven in het wetboek van strafvordering en is bijvoorbeeld met het spreekrecht in de rechtszaal steeds zichtbaarder als deelnemer aan het strafrecht. Ondanks deze trend, die sommige al doet spreken over een “slachtoffermoeheid”, blijft de verhouding tussen slachtoffers en het recht ingewikkeld en vaak moeizaam.

In deze voordracht gaat Antony Pemberton in op wat hij ziet als de kern van deze complexe verhouding. Deze is samen te vatten in het onderscheid tussen recht doen en onrecht keren. Om nader inzicht te krijgen in de onrechtservaring van slachtoffers gaat Pemberton te rade bij de fenomenologische inzichten van Susan Brison, een Amerikaanse hoogleraar filosofie die zelf slachtoffer werd van verkrachting en poging tot moord. Zij beschrijft de impact van haar ervaring in termen van de relatie met zichzelf: haar lichamelijke, narratieve en autonome zelf. Het wezen van de onrechtservaring heeft gevolgen voor de wijze waarop we over het keren van dit onrecht zouden moeten nadenken, zo zal Pemberton betogen. Hij zal aan de hand van een aantal begrippenparen, waaronder ethiek en moraliteit, spelen en spel, schaamte en schuld, uitwerken op welke wijzen dit onrecht keren verschilt van recht doen.

 

De inleider

Antony Pemberton (1975) studeerde politieke wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in de criminologie aan Tilburg University op een serie artikelen over de verhouding tussen slachtoffers van een misdrijf en rechtsprocessen. Aan de rechtenfaculteit in Tilburg is Pemberton hoogleraar victimologie en directeur van INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg. Daar leidt hij een interdisciplinaire groep wetenschappers die onderzoek doen naar de ervaringen van slachtoffers van een misdrijf of een grootschalige mensenrechtenschending. Hij is onder meer de auteur van 80 artikelen op het terrein van de victimologie, waarvan de inhoud varieert van slachtoffers van huiselijk geweld tot genocide, en van klimaatverandering tot hip-hop.

 

 

 

 

Stuur uw E-mail met vragen of kommentaar over deze Website naar: info@wktilburg.com

WKT-secretariaat Linge 9 5032 EV Tilburg

   
Copyright © 2012 Wetenschappelijke Kring Tilburg
Stand: 23. februari 2019