WETENSCHAPPELIJKE KRING TILBURG

voor mensen met een open blik en brede belangstelling

 

                                   

 

 Introductie
Lid worden
Programma
Bestuur
Convocaties
Geschiedenis
Reglement

      

  

 Convocatie

   

Mensenrechten en vrijheidsbeneming

Inleider:        Prof. Dr. Anton M. van Kalmthout

Titel:            Mensenrechten en vrijheidsbeneming

Plaats:         Boerke Mutsaers

Datum:         dinsdag 21 mei 2019

Aanvang:      20.15 uur

   

Samenvatting

De lezing gaat over de stand van zaken met betrekking tot mensenrechten in Europa, vooral over de bestrijding van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing. De spreker was 12 jaar lang de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger in het European Commiteefor the Prevention of Torture (CPT).Hij bezocht in die hoedanigheid gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, verzorgingsinstellingen, politiebureaus, vluchtelingenkampen en tal van andere plaatsen waar mensen hun vrijheid ontnomen is, in de 47 landen van de Raad van Europa. Doel van deze bezoeken is te voorkomen dat deze kwetsbare groepen worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling. In de lezing mogen we antwoorden verwachten op vragen als: Wat doet het CPT, wat is in die 12 jaar bereikt en hoe doet Nederland het op het gebied van mensenrechten van gevangenen?

 De inleider

Anton van Kalmthout was tot 2010 hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht aan de Tilburgse universiteit. Naast zijn wetenschappelijke carrière legt hij een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag, regionaal, nationaal en internationaal. Zo werd hij in 1994 voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting voor illegale vreemdelingen (Koning Willem II-kazerne). Tevens was hij initiatiefnemer en voorzitter van Bureau Slachtofferhulp Tilburg, voorzitter van de Tilburgse Kunststichting, voorzitter van de kunstcommissie van de universiteit, en voorzitter van Stichting Drugshulpverlening te Tilburg. Over zijn werk als Nederlandse vertegenwoordiger in het Anti-Folteringscomité van deRaad van Europa handelt de lezing van vandaag.

 

 

 

 

Stuur uw E-mail met vragen of kommentaar over deze Website naar: info@wktilburg.com

WKT-secretariaat Linge 9 5032 EV Tilburg

   
Copyright © 2012 Wetenschappelijke Kring Tilburg
Stand: 04. mei 2019